Login met google

Login met je eigen account

Wachtwoord vergeten?

Ons Leeuwarden

sproeiverbod

26 jul.
Door: Ons Leeuwarden
Slootwater mag niet meer op het land: boeren beregenen nog snel

Veehouders mogen hun grasland met ingang van woensdag vrijwel zeker niet meer beregenen. Ook particulieren zijn de klos. ,,Het is nog niet officieel, maar houd er maar rekening mee’’, zegt Marjan Hoogeveen, woordvoerder van Wetterskip Fryslân.


De laatste dagen ziet het Wetterskip al veel boeren inspelen op een mogelijk verbod. ,,Er is vooral afgelopen weekend extra veel beregend.’’

Een beregeningsverbod geldt in eerste instantie voor graslandhouders en particulieren, licht Hoogeveen toe. Zij mogen geen water uit sloten, vaarten, vijvers en meren halen, maar het staat hen vrij om drinkwater te benutten voor besproeiing. ,,Al adviseert drinkwaterbedrijf Vitens natuurlijk om dat niet te doen.’’

Boete van 1000 euro

Op overtreding staat een boete van 1000 euro voor bedrijven.

Particulieren zijn 500 euro kwijt.

Het waterpeil in het IJsselmeer daalt nu zo snel, dat een verbod praktisch onafwendbaar is. ,,Wij houden 25 centimeter onder Nieuw Amsterdams Peil aan als ondergrens. Maandag was het peil al gezakt naar - 22 centimeter. De verdamping gaat nu heel snel. Ga er maar vanuit dat we woensdag op de limiet zitten.’’

Eerste keer sinds 1976

Woensdagmiddag komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling bijeen om te beslissen over het beregeningsverbod. Wetterskip Fryslân is vertegenwoordigd in de commissie. Sinds 1976 is een beregeningsverbod niet meer afgekondigd.

Het IJsselmeer is een belangrijke waterbron voor de Friese boezem. Gemiddeld pompen de gemalen bij Lemmer en Stavoren 3 tot 4 miljoen kubieke meter IJsselmeerwater per etmaal in de Friese boezem. Nu het al lange tijd niet regent, is er ongeveer een dubbele hoeveelheid nodig om Friesland nat te houden.

Het verbod kan stapsgewijs worden uitgebreid.

Tekst LC

Deel dit bericht

of kopieer deze url: